කෙටිකතා

 • බහුකාර්ය පරිගණක නගර සංක්ෂිප්ත පෙට්ටිය

  බහුකාර්ය පරිගණක නගර සංක්ෂිප්ත පෙට්ටිය

  අයිතම අංකය: CB22-MB001

  කල් පවතින සහ විනීත 300D පොලියෙස්ටර් කැන්වස්, මෘදු 210D පොලියෙස්ටර් ලයිනිං සහිත 600D/PET ආලේපනය

  ලේඛන, සඟරා සහ පොත් තබා ගැනීමට විශාල සිපර් සහිත ප්‍රධාන මැදිරිය

  විස්තීර්ණ ආරක්ෂාව සඳහා අභ්යන්තර පිරවූ ලැප්ටොප් මැදිරිය

  පසුම්බිය සහ ජංගම වැනි කුඩා උපාංග වෙත ඉක්මන් ප්‍රවේශය සඳහා අභ්‍යන්තර සංවිධාන පැනලයක් සහිත ඉදිරිපස සිපර් කළ සාක්කු දෙකක්

  සකස් කළ හැකි වෙබ් උරහිස් පටිය

  සුමට ද්විත්ව සිපර් අදින්න