නිෂ්පාදන / කාර්මික සැලසුම්

තව

අපි ගැන

Xiamen Cbag නිෂ්පාදන සමාගම, Ltd.

2015 දී ආරම්භ කරන ලද, වසර 7 ක් තිස්සේ බෑග් සෑදීම සඳහා විශේෂිත වූ අපි, බැක්පැක්, කූලර් බෑග්, බෙදාහැරීමේ බෑග්, ඩෆල් බෑග්, ඇඳීම් බෑග්, හෙද බෑග්, බ්‍රීෆ්කේස් සැලසුම් කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම සහ නිෂ්පාදනය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් වෘත්තීය බෑග් නිෂ්පාදකයෙකු සහ අපනයනකරුවෙකු වේ. , අම්මා හෝ ඩයපර් බෑග්, සාප්පු බෑග්, සුරතල් බෑග්, සහ මසුන් ඇල්ලීම, සංචාර සහ කඳවුරු බැඳීම සඳහා එළිමහන් බෑග්.

නිෂ්පාදන යෙදුම

තව